Skogsbad - ShinrinYoku

Shinrin-Yoku

  • Begreppet shinrin-yoku uppstod i japan på 1980- talet. Anledningen till det är att man såg att befolkningen mådde sämre och var mer stressade samtidigt som städer breddade ut sig och tillgången till grönområden minskade. Forskare tog reda på om det fanns ett samband och det gjorde det.
  • Skogsbad handlar om att bada sina sinnen i skogens atmosfär. Att använda alla fem sinnen aktivt och medvetet i en situation klart avsedd för återhämtning och avkoppling. Att kliva in i skogens olika rum och få känna sig kravlös, liten och full av förundran. Dessa rum kan man vördnadsfullt röra sig igenom och ta in alla skatter som skogen har. Känna hur trädens höga toppar omsluter en. Eller den trygga, fasta närvaron från en sten eller ett berg. Det mjuka och förlåtande i en mossa, lav eller ris.

  • Naturliga miljöer och dess positiva effekter på oss ligger i vår urgrund. När vi befinner oss i skog, vid vatten eller på ett berg så aktiveras våra fem sinnen och hjärnan får arbeta på ett positivt sätt. Där plasticiteten ökar, vi producerar nya hjärnceller och minskar stresspåslag i kroppen och hjärnan. Vi vilar våra ögon på fraktala mönster som bidrar till återhämtning, vi får en känsla av att vi är en del av någonting ännu större och slås av förundran. 
  • Minnet förbättras, känslor av lycka och lugn framkallas när vi känner skogens dofter, att ha hudkontakt med det organiska materialet i skogen gynnar oss positivt då vår hud tar upp mängder av mikroorganismer som får oss att må bra. Naturen har mängder av material och miljöer som människan kan använda sig av för att aktivera hjärnan positivt och få oss att vara medvetna och vara i nuet.

Är du intresserad? Skicka ett mejl eller slå en signal till kontakt@kallbrunnshalsan.se , 072- 225 43 17 eller följ oss på instagram: @garden_kallbrunnsange